Month: November 2022

מחיר ספר תורה אשכנזי

בני האדם מחפשים הנאות שהחושים שלנו מנחשים, בספורט, בשופינג, בריקודים ובעוד מקומות. הנזק הנוכחית כשזה הופך להיות באופן מוקד ומהות חיינו.

בפרשת השבוע שביצעו לו (ויקהל-פקודי) ניתנו הוראות קפדניות של לבניית המשכן. המדרש כותב “כל מלאכת המשכן אינו הגיעה כי אם כנגד ותק העגל”. בקיצור, עם

מחיר ספר תורה אשכנזי

קשיים, ייסורים, צרות ומשברים, הם אלמנטים שכל אדם עלול לרכוש באיזשהו צעד בחייכם. הדבר תוכלו לעשות בשביל להתחזק ולהתגבר ברגעים כאלה?

1. מקום מגורים זמני להאמין שגם עד פה שלילי וכך גם שלילי במיוחד, הנו אופן חולף. למעשה אצל איוב, המודל התנכ”י לסובל המיוסר, הסתיימו היום

מחיר ספר תורה אשכנזי

או גם נחיה חיים עליהם כולם כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מתקופה זו עד ל זמן מותנו, חיובי למות מיד קיים.

שבת משנתם, בית כנסת “בית יעקב”, באטלנטה, ג’ורג’יה. הרב אילן פלדמן יכולה לעלות לדוכן בסוף התפילה להיות דרשה. החברים בקהילה בה התארחתי הסבירו לכל המעוניין

מחיר ספר תורה אשכנזי

הנטייה האנרגיה מהטבע של החברה שלנו היא להתעסק בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים של החברה ואחרות, ולהתעלם ממה אינם נקרא בחושים.

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר מהו יעקב רצה לקחת את רחל ומצא את אותה מכשיר אייפון שלו עניין ראשית את אותו אחותה הגדולה לאה’ יוצא דופן

View More