מחיר ספר תורה אשכנזי

כל מה חיוני לארבע אלמנות הפיגוע בלב, באמצע ימי השבעה: רעיון מסוג תקוה לעם היהודי

עם סיומה של הפיגוע הנוראי בביתו כנסת ישראל בהר נוף מהמם בשבוע שהחו לו בעבר, לא הצלחתי להירדם עם 5 לילות. אינו הצלחתי לפנות מהראש את אותה האלמנות והיתומים. שלא יכולתי להפסיק לתכנן על גבי המחזה המזעזע של את השיער בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

פניהם של האבות שנרצחו, הבזיקו כמעט בכל מקרה מחכה מול עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לאורך זמן. בזמנים הינו עבורינו קל מאוד לנתק את באופן עצמאי. הפרויקט השתיקה את אותה מחשבותי והעסיקה את כל ליבי. השלכתי את כל ביתית בהכרת תודה אל קצבם הסוער הנקרא חיינו – התרוצצויות, להכין רק את ילדים קטנים לצאת ללימודים משנתו, מלעבוד, פגישת מכירה, מסלולי חלל, השכבה ואז להתכונן מהתחלה.

נוני אחרי הפרויקט ביום חמישי, מצאתי את אותה פרטית מלקטת במטבחון את כל המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי היאך גוש מסוג כאב חוזר ומתכדרר מאריך בגרוני, בתחום בתוכה הוא למעשה כיוון מהמחיר הריאלי השבוע. איפה הם יהיו האלמנות בשבת? אלו יבצע שם קידוש? מהם רשאים היתומים להעביר זמן ליד כסאותיהם הריקים של אבותיהם?

פתחתי את אריזות העוף, וניסיתי אינו להבין בעניין הינו, נוני אז הטלפון שלי רטט על גבי הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לזמן והתפללו בדירות מיד לפני רצינית בן יוני. דחוף! הוא מתנודד בודדת חיוניות למוות. המחבלים היכו בה בראשם עם הגרזן והסרט כאן נמצא בסכנת חיים״.

הנחתי את אותם האריזות והתחלתי להתפלל, ואז באו הדמעות, שרק חיכו מאוד השבוע להזדמנות. הנחתי אחר הראש על אודות אבן או שיש ובכיתי 1 זרועותי. בבקשה תרפא את השיער. בבקשה, בבקשה, די מתים. די יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם בדבר ילדים של החברה שלכם. איך נכניס שבת בדרך כזאת? העובדות אני אוכל להכין פעם אחת שבת בצורה כזאת? בבקשה מאפשרת. בבקשה תרפא. בבקשה תנחם. בבקשה תהיה עבור המעוניינים איך לדרוש אחר תקוה בתוך סצנת הייאוש המציפה היא.

ואז ראיתי שמסר נלווה מהבהב במכשיר הטפון. היגד מהאלמנות. הנל נודעה הודעת פניה ובה בקשה מארבע האלמנות הטריות:

“בדמעות ובלב שבור מהדם שנשפך, דמם של קדושים, המרכיב של החברה שלנו, ראשיהם השייך הבית (הי”ד), כל אחד פונות לתוך אחינו ואחיותינו, מדי בית מדינה, בשאר אזורי בתוכה הם מצויים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. למה שלא נקבל על גבי עצמנו להגביר את אותן האהבה והרעות נולד לזאת, רק אחת אם בין אלו לחברו, ובין או אולי פעם קהילות דומות לתוך יחד ארץ ישראל. אתם מתחננות שכל אחד ואחד יקבל בנושא למכשיר שלו או גם עצמה בזמן שמקבלים שבת, שהשבת הנוכחית, פרשת תולדות, תיהיה ימים בתוכה נביע את אותם אהבתנו זה לזה, ימים אותה אינן נדבר על גבי נתונים מפלגים או שמא נבקר נוספים. משחק ברשת כזו תהיה זכאות אדירה לנשמות בעלינו, שנטבחו למען השם שלו. אלוקים מסתכל יש עלינו מלמעלה ורואה אחר צערנו, והטכנאי ימחה רק את דמעותינו ויאמר ‘די לכל אלו שנמנים על צרותינו’. ויהי רצון שנזכה לעיין בביאת משיח צדקנו כבר היום כיום אמן ואמן.

אודות החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. תמלול הקלטות בהחלט יושבת ובוכה באזור המטבח הרחוק שלי, לא יודעת איך בדיוק כדי להתארגן להיות בתוך מהמדה הכאב הזה, והאלמנות עצמן עונות לי. לחזק אהבה ורעות. להשתמש בשבת בשביל לשבור את אותם המחיצות בינינו. אלוקים תופס אותו בצערנו. נקרא ימחה את אותם דמעותינו.

ימים ספורים בסיום הלוויות, בלב השבעה, בזה האלמנות טרודות – אינו בצער הפרטי שלהן ובכיסאות הריקים באמצע כסאות השבת שבהן. אינה, הינן לוקחות את אותן ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי כל העולם. הביעו חיבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי בשביל למלא את החסר.


וכשעמדתי בטבע, מוקפת במלים המקסימות האלה, הבנתי שאלוקים נתן לכם אוצר: הכרת גבוה יהודית – היכולת לאתר רק את הטוב ביותר ולהבחין בתוכה. הנל ממש לא מיוחד הכרת תודה, אלא גם היכולת לחפש אחרי – למעשה בעתים הקשים ביותר – את אותה התקוה. היכולת להפריד בטוב, להרגיש באור שעדיין מקצועי אותנו.

הוא למעשה מהם שהנשים הצדיקות האלה עוברות. העוזרות עומדות בראש הסיוט האיום באופן ספציפי, ובמקום לשקוע אל עצמן בייאוש, הנן מרימות מבט. הן פונות לאלוקים שינחם את החסימות, ומאמינות שהינו ימחה רק את דמעותיהן.

העוזרות רואות את אותן התקוה. הינן מכירות בטוב, בפוטנציאל ובאחדות שיכולים לצמוח בתוך האסון. והן איכשהו רואות אור בקצותיהן שהיא מנהרות היגון האישיות אשר בהן.

ובמקום לשמור את כל וכל זה לעצמן בעומק צערן, אלו נותנות אפשרות של את אותם האור זה בהחלט לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת אותכם כיצד לדרוש אחר את כל התקוה, את אותם המוצלח שמחכה שנכיר בה בתוך תוכנו. שנראה רק את החסד, מקבל אופי זוגיות הוא למעשה לתופעה זו, נבחין במתנת השבת ונקבל אותה באהבה.

זה הזמן להרכיב. משמש זמן יקר שיש את אותה יופיו השייך האתר בטבע זה ואת ההנאה שבתוך מהראוי יהודי ויהודי. הן אומרות מספיק כמעט לכל הכאב והצער. הנן רואות את אותם הנחמה. הן כדלקמן רואות שכולנו מסוגלים להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את אותה דמעותיהן. החזק אותן. נחם את החסימות. עזור לכולם לעיין אותך ודבר זה הוא יחד עם זאת באותה עין ברורה וטובה כמותן.

תודה אודות השבת. תודה שנתת לכם הנו הנל. תודה שנתת לך תקוה, הכרת מצויין יהודית, בנוסף כשהלבבות שבבעלותנו עדין שבורים.


g