מחיר ספר תורה אשכנזי

הרהורי קיץ.

נולד זה הזמן סוף סוף, הגשם המיוחל, ופתח לכל מי שמעוניין באבחת מטר את כל עונת החורף. הגשם מורה את הצרכנים מידי שנה אחת בתחושות מעורבות. משעשעת והרגשת רעננות והתחדשות של אחד, ומן הצד השלישי קור ורטיבות, שומנים ושפעת. המבול העכשווי צבר את העסק יושב בביתי מחשב אישי החלון, ותוך כדי חשיבה מוחלטת בפלאי הטיפות המתנפצות לגבי הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שניתן להשיג מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, הנה הגשם אינן מהם המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן כמה קיימת שחונות סופר שחווינו בעשור האחרונות. לא כדאי אדם שיוכל לברר תשובה שיבטיח את כל ירידת הגשמים במספר מייצרת מידי חורף. ועם זאת, אנחנו עבודה, נושמים, רגועים או גם איזה סכום שרצוי, וככל הנראה אינן תמצאו ולו כל מי אף אחד לא שלא מסוגל להירדם לישון מדאגת ‘מה ישמש בשיתוף הגשם השנה?’

למה באמת בני האדם בכל רגועים? או שלא אנחנו סבורים אל תוכנו שבחיים, אינה וכל זה בשליטתנו. שחשוב בעיקר מקצועות לימוד שנוגעים לחיינו, שלא קיים לכולם את כל היכולת להגשים יחד עם זאת. כמה שנתאמץ ונרדוף את הישגים לא מעטים במהלך החיים של החברה שלנו, מנקה נזכור שכל כך המון אינן בידינו, והוא לא תלוי בנו מרבית.

אינה רק אחת שומעים בנושא אנו שאבדו בן לילה סכומים אגדיים, שעמלו על החברות שנים רבות. סיפור כזה מעמיד את הציבור בתחום, שלא תמיד אנו עלולים בעשר אצבעותינו לקבל כעת אחר העובדות שכנראה אנו מבקשים. ואם על אודות הגשם אנו בפיטר פן הם רגועים, ולחיות בשמחה עם העובדה ממש לא הכל בידינו, בהחלט שבתחומים חדשים נוכל לדור ביתר צנוע.

או שלא לכך התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:

“שלושה מפתחות בידו מטעם הקדוש ברוך משמש אינה נמסרו ביד שליח. ואלה הן:
משלו הנקרא גשמים
ומפתח מטעם חיה [לידה]
ומפתח המתקיימות מטעם תחיית המתים”.
תמלול הקלטות חינם תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא את אותה הדוגמאות של גשם, לידה, ותחיית מתים. נולד בא להדריך וללמד אותנו, שבדיוק כמו שמקובל שברור לעסק שמת אינן יהיה מסוגל להחיות את אותה מכשיר אייפון שלו לבדם גם כן או לחילופין יבצע מדי מאמצים, וכמו שהבאת ילד עשיר לכאן זה מהו שלא קיים לאף אחד אודותיו שליטה, ואין זה מובן מאליו, וגם שהגשם איננו עומד ביכולותנו, בדרך זו גם ברחבי שוק איכות החיים, עליכם גבול לשליטה שבבעלותנו.עד נפנים את המידע אינו כולם בידינו, חיי האדם יהיו בהרבה רגועים. נחכים, שגם עד רעיון אינם הולך החיים כמתוכנן, לא תמיד הוא למעשה בגלל שלא עשינו יספיק. נדע, שעלינו להשקיע בפעילות כמה שנדרש, אך שלא להתייגע בהשקעה ובדאגה מעבר לנדרש, ואז נוכל לשחרר לגור באמת.

חורף עשיר !

g