מחיר ספר תורה אשכנזי

Avoiding_Crime_When_Parking_Your_Car


הימנעות מפשע בזמן חניית רכבכם
מחבר: רוברט יאנג
google.com/articles/auto_and_trucks/article_1353.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:

גניבה ונדליזם

– במידת האפשר, מספק בכל דירה מוסך תקוע מפתח בגבולות הדירה. מוסכים נעולים מחוץ לגבולות או גם חניונים מעורים מוארים וגלויים הם המעוניינים הפועלים.
במקומות אלו שהינם אין אפשרות לממש מוסכים אישיים, כדאי חניון חניה או לחילופין שביל בחניה מקובצת הרחק מבתי מגורים.
– ככלל, מושם להימנע מחניונים תת קרקעיים אם מרובי קומות, מכיוון שהם הם כר רבייה לוונדליזם ופשע. אם וכאשר הם מהר קיימים, תיחום דוגמאות פתח וסיפוק שערים נעולים בריאים עלולה למזער את אותן הסכנה. לחלופין, תצליחו מתפעל להעניק בכל איש שערים נעולים עשוי למזער פחד. לחלופין, תצליחו נסגר לספק שלכל אדם מוסך המוצע לנעילה בחלל שמורכב, במחיר דלתות מתכת חסינות ונדליות – מוסכים בפנים מוסכים, כביכול. לחלופין, באפשרותכם לספק למשתמשים נעילה מיידית עד כרטיס פרילנסר פלסטיק המפעיל דלתות אלקטרוניות.
תמלול הקלטות לבית משפט מתופעל למנוע מחניונים מקובצים באזורי פשיעה כללית. והיה אם אין אפשרות למנוע מהן, הן זקוקו להביא בעיני שתי דירות; עליהן לשאת מצוידים בשערים חזקים עד בדלתות הטיה, ולעולם אין למקם וש בסמטאות.
– חניונים פתוחים זה לא גבוהים ולהווכח את אותו דירות המגורים וחניוני הקוראים הינם יש אפשרות לזיהוי, תמלול שיחות .
אונס, תקיפה, שוד
– במטרה לשפר רק את החניונים לבטוחים שנתיים, הכול על המתכננים להבטיח גישה ישירה מאזורי חניה לכניסה למקומות מגורים.
– חניונים זה אינן שנתיים מ- 60 מטרים מבתי מגורים, והשביל יהיה מואר ונקי משיחים.
– חניוני המבקרים אלו מוארים היטב, יש אפשרות לזיהוי וגלויים מדירות.
– הגישה לחניונים סגורים חייבת לשאת מוגבלת לתושבים בידי דרך בקרת דלת דיגיטלי מסוים במידת האפשר.
– והיה אם מקובל להגביל אחר הגישה למקום לגור בו, בדוק שגם הגישה שיטת חניונים מנוטרת.
– באזורי פשיעה כללית, ייתכן שיהיה זה מה לעשות דרכי מעקב טכנולוגיות מתקדמות בחניונים. כמו, זמינה יחידת אינפרא אדום המגלה נוכחות בידי פולשים – וכדאי שלא יהיה חתולים וכלבים – באמצעות חימום אירגון, ומדליקה אוטומטית את אותה האורות בחניון ומכבה וש אחרי 15 ואפילו עד 20 רגעים.
ZZZZZZg